Kurda, kuşa, aşa!

Doğa Derneği’nin bir doğa koruma projesi olarak 2014 yılında hayata geçen Yavaş Dükkan, Anadolu’nun Kadim Üretim Havzaları’nda, Önemli Doğa Alanları’nda üretilen doğa dostu ürünleri buluşturan bir ağ. Yavaş Dükkan ürünlerini kullanarak bu ağa dahil olan herkes, Doğa Derneği’nin yürütmekte olduğu biyolojik çeşitlilik koruma çalışmalarına destek oluyor.

Yavaş Dükkan ağı, hassas ve benzersiz doğal alanlardaki biyolojik çeşitliliği, bulundukları bölgede doğayı koruyan kadim üretim yöntemlerini yaşatan insanlarla birlikte korumayı ve doğanın kültürünü devam ettiren yaşam biçimlerini sürdürebilmeyi amaçlıyor.

Yavaş Dükkan ağına katılan herkes, “Kurda, kuşa, aşa.” felsefesiyle doğanın döngülerine zarar vermeden üretilen ürünleri kullanarak, farklı ekosistemlerde binlerce canlı türünün dahil olduğu bir imeceye dahil oluyor.

Yavaş Dükkan:

  • Üretici ve tüketici ayrımının ortadan kalktığı,
  • Üretimin yalnızca insanlar tarafından değil doğadaki tüm varlıkların imecesi olarak gerçekleştiği,
  • Üretim sürecinde herhangi bir kimyasal zehrin veya insan sağlığına, doğaya zarar veren başka bir girdinin kullanılmadığı,
  • Tüm ürün döngüsünün şeffaf olduğu ve her aşamasının iyiliğe dayalı ilişkilerle gerçekleştiği yerel ürünler ağıdır.

Yavaş Dükkan, ticari bir işletme veya bir geleneksel ürünler dükkanı değil, Türkiye’nin hassas ekosistemlerini, canlılarını ve onlarla iç içe geçmiş doğa kültürü uygulamalarını yaşatmayı amaçlayan bir doğa koruma projesi.

Yavaş Dükkan ağına dahil olarak, Anadolu’nun tehlike altındaki canlılarının ve hassas ekosistemlerinin korunmasına destek olabilir, biyolojik çeşitliliği destekleyen doğa kültürü uygulamalarının bir parçası olabilirsiniz.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options