Yavaş Tarım ve Yavaş Dükkân

Kategori Blog
Etiketler:

DSC_0414
“Kurda, kuşa, aşa” sözü Anadolu’daki tarım kültürünü belki de en iyi şekilde özetleyen cümlelerden biri. Yavaş Tarım’ın kökleri özü itibariyle bu kadim tarım anlayışına dayanıyor.

Yavaş Tarım için bu güne kadar somut kriterler tasarlanmamış. Genel anlamıyla tüm ürünlerin organik gıda standartlarına uyması gerekiyor. Fakat Yavaş Tarım bu standartlardan daha fazlasını içeriyor. Bu güne kadar “yavaş” kabul edilen bazı ürünleri incelendiğimizde, Yavaş Tarım ilkelerini dört ana kategori içinde toplayabileceğimizi görüyoruz.

Birinci kategori, arazi kullanımı ve o araziye uygun ekim teknikleri. Kadim üretim havzaları, yani doğal ekosistemin büyük bir değişime uğramadığı ve tarımın kadim yöntemlerle yapıldığı yerler Yavaş Tarım’ın ana mecrası olarak kabul ediliyor. Harici tarımsal girdiler; örneğin suni gübre, diğer kimyasal maddeler, büyük barajlardan su taşınması, ağır makinelerin kullanımı, bütünüyle bu kategorinin dışında kalıyor.

İkinci kategori ise biyolojik çeşitlilik. Yavaş Tarım alanları bir üretim havzası olmanın yanı sıra zengin biyolojik çeşitliliğe de sahip olmalı. Bu alanlarda tarım yapılmadan evvel yaşayan canlı türleri, üretim faaliyetinden zarar değil; fayda görmeli.

Üçüncü kategori, hasat etme ve işleme metotlarından oluşuyor. Üretilen ürünler, gerek üretici ve tüketicinin sağlığına, gerekse o bölgede ki zengin biyoçeşitliliğe zarar vermeyecek şekilde işlenmeli. Yavaş Tarım yaparken esas olan, ürünleri mümkün mertebe makine kullanmadan elle hasat etmek ve işlemek.

Son kategori, üretimin insan yönünü kapsıyor. Üreticilerin refahı ve yaşam kalitesi ile bilginin kuşaklar arasında taşınması bu kategorinin önemli ayakları.

Yavaş Tarım, Seferihisar Doğa Okulu’nun en uzun soluklu ve kapsamlı çalışmalarından biri. Uzun yıllar sürecek bu çalışmayla parçalar halinde ve dağınık bir şekilde yaptığımız tarım uygulamalarını küçük bir havza olan Orhanlı Vadisi’nde adım adım uygulamaya başladık.

Orhanlı Vadisi’nde Yavaş Tarım’ın kriterlerine uygun olarak üretilen ilk ürün taşbaskı zeytinyağı. Bu ürüne “Orhanlı Taşbaskı Zeytinyağı” adını da veriyoruz. Yavaş Tarım’ın değerlerinde de bahsedildiği gibi taşbaskı zeytinyağı, yoğun emek harcanarak, doğaya saygılı ve döngüsel üretim anlayışıyla üretiliyor.

Orhanlı Taşbaskı Zeytinyağı, Seferihisar Doğa Okulu’nun çalışmalarıyla hayata geçmiş olan Yavaş Dükkân’ın ilk ürünü. Yavaş Dükkân’da Yavaş Tarım’ın değerleriyle uyumlu üretilen birçok başka ürün de bulunuyor.

Yavaş Dükkân fikrini;

(i) Tüketici ve üreticinin birbirini tanıdığı,

(ii) Üretim sürecinin şeffaf olduğu,

(iii) Doğadaki tüm varlıkların haklarına saygı duyulan ve

(iv) Ürün döngüsünün her aşamasının iyiliğe dayalı ilişkilerle gerçekleştiği

sağlıklı ve yerel bir ürünler ağı geliştirmek niyetiyle ortaya koyduk.

Aslına bakarsanız Yavaş Dükkân ürün satışı yapmıyor. Yavaş Dükkân, katılım için davete çıkılan ve ürünleri vasıtasıyla yaşayan bir kültürün sonucu. Bu sayede, doğa kültürünü ve onun bir sonucu olan Yavaş Tarım’ı yaşayan ve yaşatan insan ilişkileri devam edebiliyor. Bu ilişkiler, tohumun toprağa düşmesinden ürünün sofraya ulaşmasına kadar geçen evrelerin hepsini kapsıyor. Ürün olarak adlandırdığımız şey ise bir kullanıcının bu ilişkilere dahil olma biçimi sadece.

Seferihisar Doğa Okulu, Yavaş Dükkân sayesinde hem inandığı doğa kültürünü yaşatıyor, hem de ücretsiz kurslar düzenleyebilmek için gerekli mütevazı ve bağımsız ekonomik yapılanmasını sürdürüyor.

1 Comments for : Yavaş Tarım ve Yavaş Dükkân
    • Atilla Tanman
    • 12/12/2018
    Cevapla

    Takdir edilecek bir girişim

Leave a Comment

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options
Kargo gönderim günümüz Salı olarak değişmiştir.