Zeytinyağı İmecesi


Ege’nin zeytinyağı imecesine katılmak ister misin?

Bugün size muhtemelen varlığından dahi haberdar olmadığınız bir şeyden bahsedeceğiz. Anadolu’nun zeytin ormanları! Biz de yaşadığımız vadiye, Orhanlı Vadisi’ne Seferihisar Doğa Okulu’nu oluşturmak için yerleştiğimiz günlerde Ege’de zeytin ağacı ormanları olduğunu bilmiyorduk. Sanıyorduk ki, zeytinlikler her yerde aynı.

Zamanla fark ettik ki, Ege Bölgesi’nin çok kısıtlı bir bölümünde, elle dikilmiş, sulanarak büyütülmüş zeytinliklerden farklı olarak, bir de “zeytin ormanları” varmış. Bu ormanlarda zeytinler, meşeler, insanlar, kuşlar, bukalemunlar, çakallar, yüzlerce böcek ve çiçek bir arada yaşıyormuş. Hiçbir zirai zehir kullanılmayan ve telle çevrilmeyen zeytin ormanları tıpkı diğer ormanlar gibi, sürülmüyor, sulanmıyor ve hatta tek bir zeytin ağacı dahi dikilmiyormuş. Zeytin ormanları, sadece kendiliğinden yetişen yabani zeytinlere, yani delicelere, yerli zeytin ırklarının aşılanmasıyla oluşuyormuş. Bu ormandan tek tek elle toplanan zeytinlerin taşla sıkılması ile elde edilen yağ ise, aslında zeytinyağı değil, ormanın alınteriymiş.

Öte yandan, Anadolu’nun son zeytin ormanları, şehirleşme ve endüstriyel yöntemlerin yaygınlaşması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu ormanlarda yaşayan milyonlarca canlı ve onlarla iç içe geçmiş binlerce yıllık Ege zeytin kültürü bugün tehlike altında. Çünkü, bu son derece narin alanlarda, el emeği ile elde edilen yavaş zeytinyağının, endüstriyel çiftliklerde üretilen yağlarla rekabet etmesi mümkün değil. Yazık ki, bu binlerce yıllık kültürün taşıyıcısı olan pek çok Ege köyü kadim zeytinyağı üretimi yöntemlerini bırakarak hızla endüstriyel üretime geçiyor.

Seferihisar Doğa Okulu’nun bulunduğu Orhanlı Vadisi, her şeye rağmen bu kadim kültüre tutunan ve onu geleceğe taşıyan nadir yerlerden biri. Düşündük ki, eğer bu kültürün yaşamasına desteğimizi gösterebilirsek, o zaman hem Ege’nin son zeytin ormanlarına, hem de bu ormanlardaki pek çok canlıya hayat verebiliriz. Bu nedenle Orhanlı Vadisi’ndeki zeytin ormanlarında binlerce yıllık kadim yöntemlerle yağ üretenlerle tek tek konuştuk. Zeytinyağının yarı ücretini alım teminatı olarak önden verebilmek üzere tüm dostlarımızla iletişime geçeceğimizi söyledik.

İşte bu mektubu, sizi Seferihisar’ın Orhanlı Vadisi’nde binlerce yıldır devam eden, suyun, toprağın, zeytin ağaçlarının, kuşların ve Egeli insanların kurduğu zeytinyağı imecesine dahil olmaya davet etmek için yazıyoruz. Bu yıl, Seferihisar’ın Orhanlı Köyü’nde binlerce yıldır olduğu gibi zeytinyağı imecesi yeniden başladı. Yıllık zeytinyağı ihtiyacınızı Orhanlı Vadisi’nin zeytin ormanlarından karşılayarak ağaçların, kuşların ve Ege köylerinin binlerce yıllık imecesine dahil olabilirsiniz. Katılımınız, hem zeytin ormanlarındaki küçük üreticilere alım teminatı vermemizi, hem Doğa Okulu’nun bu narin alanları korumak ve anlatmak için yürüttüğü çalışmaları sürdürmemizi sağlayacak.

İmecemize katıldığınız için teşekkür ederiz.

Doğa Okulu Ekibi

Aşağıdaki linkleri takip ederek “zeytinyağı imecemize” katılabilirsiniz.

18 litre zeytinyağı ile katılmak için tıklayınız.

10 litre zeytinyağı ile katılmak için tıklayınız.

5 litre zeytinyağı ile katılmak için buraya tıklayınız.

* Burada bahsi geçen ürünlerin satışı sonucunda hiç bir kişisel kazanç elde edilmemektedir. Zeytin imecesine dahil olarak edineceğiniz her litre yağın maddi karşılığı ortalama 36 lira olarak hesaplanmıştır. Bu bedelin 20 lirası doğrudan üreticiye verilmektedir. 7 lirası ise üretim, dolum, paketleme ve diğer giderlerin karşılığıdır. Geriye kalan 9 lira Seferihisar Doğa Okulu ve Doğa Derneği’nin zeytin ormanlarını devamlı kılmak ve araştırmak için yaptığı çalışmalara ayrılmıştır.

Yavaş Zeytinyağı sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

“Zeytinyağı ve Masalı” yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

*Ressam: Gökçe Sümerkan

*Fotoğraflar Doğa Derneği ve Doğa Okulu’nun son dört yılda zeytinliklerde yaptığı biyolojik çeşitlilik araştırmalarında ve Zeytinyağı Yamaklık Okulları’nda çekilmiştir.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options